Verheerlijking van het kwaad

Vorige week werd in het concentratiekamp Jasenovac een museum en een eductiecentrum geopenend. Jasenovac was het grootste kamp dat door Kroatische fascisten (Ustase) werd gebouwd om Kroatië te reinigen van Serviërs, joden en zigeuners. Nota bene Italiaanse en Duitse troepen in de Balkan keken vol verbazing toe hoe meedogenloos de Ustase te werk gingen. Tijdens de opening van het museum zei president Mesic dat wie in Jasenovac rondkijkt niet kan begrijpen waarom sommige jongeren Ustase-symbolen dragen en het fascisme aanhangen. Hij bracht ook in herinnering dat, om eenheid te smeden onder de Kroaten, sommige politici in het begin van de jaren negentig koketteerden met de Kroatiës Ustasa-verleden. En dat gebeurt nog altijd.
Zagreb is vergeven van de graffiti en onderstaande symbolen kom je regelmatig tegen. De "U" staat voor de Ustase, soms met een katholiek kruisje erboven om orthodoxen angst aan te jagen: de Ustahe noemden Serviërs "Kroaten die het oosterse geloof aanhangen". Om de foto's te maken hoefde ik niet ver te lopen, want alle symbolen zijn op en rond het terrein van de Faculteit Filosofie te vinden.

Geen opmerkingen: