Joegoslaaf

De Joegoslaaf. Wie niet wilde of niet kon kiezen uit een van de vele nationaliteiten die het oude Joegoslavië rijk was, mocht bij volkstellingen opgeven dat hij Joegoslaaf was. Bij de laatste volkstelling die in Kroatië werd gehouden, in 2001, bestempelden slechts 176 mensen zich als Joegoslaaf. Nog altijd meer dan de 84 Nederlanders en 7 Vlamingen die destijds in Kroatië woonden, maar een stuk minder dan de 80.721 Joegoslaven die in 2002 in Servië verbleven. De meeste van hen, niet toevallig waarschijnlijk, wonen in de provincie Vojvodina, die van alle regio's in oud-Joegoslavië de meest nationaliteiten huisvestte, waaronder vooral veel niet-Joegoslavische (Hongaren, Slowaken, enz.). Petar Lađević, directeur van de Servische Human and Ethnic Minority Rights Service heeft er voor gepleit de term Joegoslaaf als etnische minderheid van stal te halen. Het zal mij benieuwen hoeveel mensen die categorie zullen kiezen, want al decennialang neemt het aantal Joegoslaven, statistisch gezien, sterk af.

Geen opmerkingen: