Naakte waarheid

Niet ver van het kustplaatje Senj ligt een eilandje in de Adriatische Zee waarop niets groeit. Vandaar de naam Naakt Eiland, of Goli Otok (op de foto het witste eilandje, tussen de kust rechts en het grote eiland Rab links). Goli Otok wordt wel de Goelag van Joegoslavië genoemd, wat ik anderen nazeg want ik weet er weinig vanaf. Maar in geen enkel land zijn de volksvijanden en anti-revolutionairen er goed vanaf gekomen, dus vermoedelijk ook in Joegoslavië niet.
Over Goli Otok is net een nieuw boek verschenen. De achterflap meldt: "Goli Otok - Hell in the Adriatic is the true story of Josip Zoretic's tragic experience and survival as a political prisoner of the former Yugoslavia's most notorious prison, Goli Otok, and the circumstances that led to his imprisonment. He provides a first hand account of the island prison labor camp from 1962-1969 that institutionalized a system of repression and enslavement against those who opposed the communist regime and the spread of greater Serbian authority. It is a rare detailed description of the evil and horrors that happened on Goli Otok."
Dat nodigt uit tot lezen. Wie niet kan wachten op het boek, kan een virtueel bezoek brengen aan het Naakte Eiland.

Geen opmerkingen: